مرور تگ

صوفی

سالک سیاسی

*چه دیدگاه هایی در مورد مخالفت ذاتی، مبنایی و روشی دو علم عرفان و سیاست وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که دربارۀ رابطه عرفان و سیاست بحث می کنیم، چندان ناظر به علم عرفان و علم سیاست نیستیم، بلکه این بحث بیشتر در مورد عرفان و…

اندر حکايت عقل گريزی صوفيان

انتشار مقاله ای جدید در نقد معرفت شناسی صوفیانه باعنوان اندر حکايت عقل گريزي صوفيان به قلم محمد فنائي اشکوري در فصلنامه علمی – پژوهشی اسرا، شماره 14، صص 53-80. جهت مطالعه چکیده مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید. چکيده در بخشي از ادبيات عرفاني…