مرور تگ

شیخ بهایی

شیخ بهائی عالمی با اندیشه های تمدن ساز

در گفت‌وگو با فارس: استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: نگاه شیخ بهایی به اسلام با ویژگی تمدنی همراه بود؛ او به خوبی دریافته بود که نگاه تک‌ساحتی به دین تصویر درستی از دین ارائه نمی‌دهد. محمد فنایی اشکوری استاد فلسفه مؤسسه…