مرور تگ

شاخصه های عرفان ناب شیعی

شاخصه های عرفان ناب شیعی

نویسنده: محمد فنایی اشکوری ناشر: بوستان کتاب سال چاپ: 1391 جویبار جاری عرفان اسلامی منشائی جز سرچشمة جوشان وحی محمدی(ص) ندارد. اما عبور این جویبار از مسیرهای پر پیچ و خم تاریخ موجب بروز کاهش‌ها و افزایش‌ها و در نتیجه دور شدن از…