مرور تگ

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

آنچه در پی می آید خلاصه گفتگویی است که در میزگرد سبک زندگی در همایش سبک زندگی اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در تاریخ 26 بهمن 1391 برگزار گردید. پرسش 1: سبک زندگی اسلامی چیست و چه تفاوتی با سبک زندگی غربی دارد؟ دکتر فنائی…