مرور تگ

روشنفکر کیست

روشنفکر کیست؟

دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد اینکه روشنفکر کیست و چه رسالتی دارد به خبرنگار مهر گفت: مفهوم روشنفکر مانند هر مفهوم دیگری اصل و قلابی دارد. مانند طلا که بعضی‎ها از ظاهر و رنگ طلا فکر می‎کنند هر فلزی که زرد است طلا است. روشنفکر قلابی هم تنها…