مرور تگ

دعای خضر

دعای کميل، تجلی حالات عرفانی اميرالمومنين(ع) است

براي فهم عرفان اصيل، بايد به ادعيه رسيده از ائمه(ع) رجوع کرد؛ چرا که ادعيه نشانگر حالات عرفاني است و براي فهم آن ها نيز بايد از خود ايشان کمک گرفت؛ لذا دعاي کميل، تجلي حالات عرفاني اميرالمومنين علي(ع) است.محمد فنايي اشکوري عضو هيئت علمي…