مرور تگ

دانش حصولی

ابتكار سهروردی هم‌سو كردن دانش حصولی با معارف عرفانی

محمد فنايي اشكوري» عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) در گفت‌و‌گو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس درباره ارتباط عقلانيت و شهود در انديشه شيخ شهاب‌الدين سهرودي، اظهار داشت: سهروردي با استفاده از سنت‌هاي كهن عقلي و…