مرور تگ

خشونت

اسلام، غرب، خشونت و تروریسم

مفهوم جهاد در اسلام را که همراه با خشونت است چطور توجیه می کنید؟ آنچه روی آن توافق و اجماع است جهاد دفاعی است. بسیاری از فقها جهاد ابتدایی را متعلق به زمان حضور امام می دانند. جهاد دفاعی همانطور که از اسمش پیدا است دفاع است که حق مسلم هر…