مرور تگ

تمدن اسلامی

نقش فلسفه در آفرینش تمدن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشی که حوزه های مختلف فلسفی می توانند در امر تمدن سازی داشته باشند نقشی غیرقابل انکار است از آن جهت که فلسفه در یک معنا به عنوان مادر علوم تلقی می شود؛ بنابراین طبیعی است که در سیر تمدن سازی آن هم در سطح جامعه ما نقش…

تمدن اسلامی

گفت و گوی خبرگزاری ایکنا با دکتر محمد فنائی اشکوری منظور از تمدن در قرآن چیست؟ شاید بهتر باشد به جای تعبیر "تمدن قرآنی" از تعبیر "تمدن اسلامی" استفاده کنیم. گرچه روح تمدن اسلامی برگرفته از قرآن است، و تمدن مطلوب قرآنی و اسلامی یک چیز…