مرور تگ

امر به معروف

لازم است امربه معروف فرهنگ عمومی شود

استاد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه متأسفانه نقض قوانین راهنمایی و رانندگی از بزرگترین منکراتی است که هر روزه شاهد آن هستیم گفت: چه منکری از این بالاتر که سالانه 25000 نفر در تصادفات جان می‏بازند.