مرور تگ

التزام به شريعت

كسب معرفت عرفانی راهی جز التزام به شريعت ندارد

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، نخستين نشست از سلسله نشست‌های «سومين جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجويان كشور» با عنوان «مبانی و ماهيت عرفان اسلامی» با سخنرانی محمد فنايی‌اشكوری، عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در…