مرور تگ

مخالفت با فلسفه

ادعای نقد فلسفۀ اسلامی و ارائه فلسفۀ اهل بیت

سؤال رسیده: با سلام و عرض ادب اخیرا کتابی را مطالعه کردم که نویسندۀ آن مدعی است که فلسفۀ ملاصدرا را ابطال کرده و  تناقض آن را با معارف اهل بیت نشان داده و فلسفۀ اهل بیت را ارائه کرده است. همچنین وی مدعی است که بعد از هزار و چهارصد سال در…

چیستی و چرایی مدعای نو تفکیک

ارزیابی شما از جریان مخالفت با فلسفه چیست؟ فنائی اشکوری: مخالفت با فلسفه، مخالفت با تفکر و تعقل است. چنین نظری بدیهی البطلان است و نیازی به پاسخ دادن ندارد. فلسفه ورزی یعنی تفکر عقلی نظام مند. اصلا از جهت منطقی با کسی که مخالف تفکر عقلی است…