مرور تگ

اسلام در اندونزی

رهاورد سفر به اندونزی در گفتگو با آقای دکتر فنایی اشکوری

چندی پیش جناب آقای دکتر فنائی سفری به اندونزی داشتند. از این‌رو، بر آن شدیم تا برخی از اندوخته‌های ارزشمند ایشان در این سفر را به محضر خوانندگان محترم نشریه اخبار شیعیان تقدیم نماییم‌. متن زیر حاصل گفت‌وگوی ما با ایشان در زمینهء وضعیت…